تحلیل آزمون از نگاه تک رقمی های کنکور 96

تحلیل آزمون از نگاه تک رقمی های کنکور 96
تحلیل آزمون از نگاه تک رقمی های کنکور 96

تحلیل آزمون از نگاه تک رقمی های کنکور 96

تحلیل آزمون از نگاه تک رقمی های کنکور 96

(قسمت دوم)

 

_محمدحسین حیدرزاده، رتبه ی 8تجربی ایثارگران:
سؤالات نادرست، بدون پاسخ و شک دار را در مرحله ی اول
بررسی میکردم. سؤالات نادرست و بدون پاسخ از اهمیت بالایی
در زمان تحلیل آزمون برخوردارند، ضمن اینکه دســته ای از سؤالاتی که
به آنها پاســخ صحیح داده ایم ، به خاطر تیپ خاص و جدید آنها به نسبت
نوع مطالعــه ی اولیه باید مورد توجه قرار گیرد. تحلیل آزمون های جامع را
به دلیل اهمیتی که در آزمون  های مبحثی بعدی داشــت با دقت بیشتری
انجام می دادم.

 


_محمدحسن احمدیارندی، رتبه ی 4ریاضی كشور :
در تحلیل آزمون به دنبال یافتن اشــتباهات آزمون بودم.
اگرچه تعداد پاسخ های اشــتباه زیاد نبود، اما با تحلیل آزمون
متوجه علت اصلی پاســخ اشتباه به این سؤالات می شدم که اغلب ناشی از
بی دقتی در جلسه ی آزمون بود. این کار باعث می شد تا تعداد اشتباهاتم در
آزمون ها کمتر شود.

 

تحلیل آزمون از نگاه تک رقمی های کنکور 96

 

_ارشیا زاهدی پور، رتبه ی 1زبان كشور:
بعد از بازگشت از جلسه ی آزمون پس از کمی استراحت،
با بررســی پاسخ های نادرســت، آزمون صبح جمعه را تحلیل
می کردم. با توجه به حضورم در آزمونهای جامع، تحلیل این آزمونها دید
 بهتری از مطالعات طول سال به من میداد.


 _یاسین علیپور، رتبه ی 5 تجربی منطقه ی 3:
پس از بازگشــت از حوزه ی امتحــان، ابتدا به کمک کلید
آزمون پاسخهای درست، نادرست و بدون پاسخ را از هم تفکیک
می کردم و تا زمان اعلام نتایج آزمون استراحت می کردم. بعد از قرار گرفتن
پاسخ تشریحی در ســایت و دریافت کارنامه، در درس های تخصصی روی
سؤالات نادرست و بدون پاســخ تمرکز می کردم. سؤالات چالش برانگیز در
جلســه ی آزمون نیز یکی از محورهای اصلی تحلیل آزمون من محســوب
می شد.

* برای مشاوره تلفنی یا حضوری با رتبه های تک رقمی می توانید روی همین متن کلیک کنید.
About تیم تک رقمیا 449 Articles
گروه آموزشی تک رقمیا تنها گروه رسمی آموزشی مشاوره ای کنکور متشکل از نفرات برتر کنکور مشاوره با رتبه های تک رقمی و دورقمی کنکور مشاوره حضوری در تهران - اصفهان - کرج - شیراز و ... و مشاوره تلفنی و غیرحضوری در سرتاسر کشور برگزار کننده کارگاه ها و همایش های کنکوری به صورت حضوری و آنلاین در سرتاسر کشور

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*