سید شایان پورمیربابایی

سید شایان پورمیربابایی
سید شایان پورمیربابایی

دکتر سید شایان پورمیربابایی از مشاورین گروه آموزشی تک رقمیا ( رتبه های تک رقمی و دو رقمی کنکور سراسری سال های اخیر )

رتبه ۱ کشور کنکور سراسری تجربی سال ۹۳

برگزار کننده همایش های مشاوره ای آموزشی در استان های مختلف کشور
رتبه ۱۷ کنکور  سراسری زبان ۹۳
تنها درصد ۱۰۰ زیست شناسی در کنکور تجربی سال های ۹۱ تا ۹۵
مشاور رشته تجربی
عضو بنیاد ملی نخبگان .

از مشاورین طرح مشاوره با رتبه های برتر کنکور تک رقمیا

درصد های کنکور سید شایان پورمیربابایی

ادبیات 89.4 درصد

عربی 94.7 درصد

 دینی 94.7 درصد

 زبان 89.4 درصد

  زمین شناسی 64 درصد

ریاضی 86.7 درصد

زیست 100 درصد

فیزیک 95.6 درصد

شیمی 97.2 درصد

برای دریافت مشاوره با دکتر پور میربابایی میتونین روی همین متن کلیک کنید.

* برای مشاوره تلفنی یا حضوری با رتبه های تک رقمی می توانید روی همین متن کلیک کنید.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*