کلمات مشابه در زیست شناسی (سیتوپلاسم و سیتوسل و ..)

کلمات مشابه در زیست شناسی (سیتوپلاسم و سیتوسل و ..)
کلمات مشابه در زیست شناسی

کلمات مشابه در زیست شناسی (سیتوپلاسم و سیتوسل و ..)

کلمات مشابه در زیست شناسی (سیتوپلاسم و سیتوسل و ..)

 

کلمات مشابه در زیست شناسی (سیتوپلاسم و سیتوسل و پلاسمودسم و  پروتوپلاست  و پلاسموسيت و بلاستوسيت ) :

در کنکور تجربی مهم ترین درس کنکور به نوعی زیست شناسی است

و یکی از دغدغه های داوطلبان کنکور تجربی عبارات و تعاریف این درس هست.

در این پست چند تا از کلمات مشابه در زیست شناسی کنکور را آورده ایم و هریک را تعریف کرده ایم تا مقایسه بین آنها راحت تر اتفاق بیفتد.

تشابهات بعضی کلمات زیست شناسی در کنکور:

سيتو پلاسم  سيتوسل  پلاسمودسم  پروتوپلاست  پلاسموسيت بلاستوسيت  کلماتی هستند که شبیه به هم هستند

اما تعاریف مختلفی دارند.

در ادامه  تعاریف هریک را خواهیم خواند.

سيتوپلاسم چیست : ماده ی زنده و نسبتا روان و سيالی است که اندامک های مختلفی در آن جای دارند.

 

سيتوسل چیست : ماده ی زمينه ای سيتوپلاسم را سيتوسل گويند.( يعنی سيتوپلاسم – اندامک ها )

 

پلاسمودسم چیست : ماده ی زنده ای که منافذ موجود در ديواره سلولی گياهان را پر می کند

و جنس آن ازسيتوپلاسم بوده و توسط غشای پلاسمايی احاطه شده است.

از طريق پلاسمودسم ها آب و مواد غذايی و پيام های شيميايی از سلولی به سلول مجاور منتقل می شود.

 

پروتوپلاست چیست : بخش زنده ی سلول( يعنی سيتوپلاسم + غشای سلول ) را پروتوپلاست گویند.

یا سلول گیاهی بدون دیوارۀ سلولی را پروتوپلاست گویند.

 

پلاسموسيت چیست : سلولی که از رشد،تغيير و تقسيم لنفوسيت B حاصل می شود و توانايی توليد و ترشح پادتن را دارد.

 

بلاستوسيت چیست : وقتی توده سلولی حاصل از تقسيم زيگوت،به رحم می رسد به شکل توپ تو خالی در آمده که بلاستوسيت ناميده می شود.

 

نوشته محمدامین مطیع الاسلامی

برای مطالعه منابع مطرح درس زیست شناسی کنکور نوشته سید محمدجواد موسوی  رتبه ۳ کنکور ریاضی ۹۲ و رتبه ۱۴۷ کنکور تجربی ۹۶ روی همین متن کلیک کنید.

مقاله صفر تا صد زیست کنکور نوشته دکتر محمد مهدی قنبری دانشجوی داروسازی و فارغ التحصیل برق 

* برای مشاوره تلفنی یا حضوری با رتبه های تک رقمی می توانید روی همین متن کلیک کنید.

0 Comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*