کنکوریه

کنکوریه
کنکوریه

کنکوریه

کنکوریه

 

ای  دیو   سیاه   رنگ  مشهور                       ای مانع  سفت و سخت، کنکور!

نزدیک  تو  چون  نمی توان  شد                    باید   که   کنیم   وصفت    از  دور

بسیار گذشتن از تو سخت است                   هر کس  گذرد  همی  دهد  سور

“تا  چشم   بشر   نبیندت   روی”                  کردی  تو  ز  قهر  جمله  را   کور

یک   عمر   اسیر  تست  و   نکته                   در   بین   سؤال ها  بزن  زور

یک   عالمه   گیسوان   مشکی                     از  محنت  چند  ساله  شد  بور

از   سن  ّ چهار   و   پنج   باید                       آماده   شویم   بهر   کنکور

تو    ماحصل   دوازده    سال                         در   نصفه ی  روز  گشته  محصور

“تو   مشت  درشت   روزگاری”                      بر   کلّه ی   بچه های   رنجور

هر بار   میان   برگه ات  هست                      بسیار  سؤال  سخت   و  ناجور

گویی   که   تو   انتقام   گیری                       از   خیل   محصّلان   پرشور

از  تابع  و  شعر  و  واج  و اعلال                     تا  بحث  اسید  و  باز  و   منشور

از هر سخنی نمونه ای هست                      در   بین  سؤال های   مزبور

هر  چند  که  از توأم   گریزان                        امّا  به  کفت  اسیر  و  مجبور

شرّت   ز  سر   زمانه  کم  کن                      ای  حادثه ی  پلید  و  منفور

 

* برای مشاوره تلفنی یا حضوری با رتبه های تک رقمی می توانید روی همین متن کلیک کنید.

About تیم تک رقمیا 448 Articles
گروه آموزشی تک رقمیا تنها گروه رسمی آموزشی مشاوره ای کنکور متشکل از نفرات برتر کنکور مشاوره با رتبه های تک رقمی و دورقمی کنکور مشاوره حضوری در تهران - اصفهان - کرج - شیراز و ... و مشاوره تلفنی و غیرحضوری در سرتاسر کشور برگزار کننده کارگاه ها و همایش های کنکوری به صورت حضوری و آنلاین در سرتاسر کشور

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*