مهشاد افشارزاده

مهشاد افشارزاده

۱۴/۰۹/۱۳۹۶ تیم تک رقمیا 0

دکتر مهشاد افشارزاده رتبه هشت کشوری کنکور تجربی ۹۵ و مشاور رشته تجربی گروه آموزشی تک رقمیا پشتیبان ویژه سال های ۹۵-۹۶ موسسه قلمچی عضو […]