مهشاد افشارزاده

مهشاد افشارزاده

۱۴/۰۹/۱۳۹۶ تیم تک رقمیا 0

دکتر مهشاد افشارزاده رتبه هشت کشوری کنکور تجربی ۹۵ و مشاور رشته تجربی گروه آموزشی تک رقمیا پشتیبان ویژه سال های ۹۵-۹۶ موسسه قلمچی عضو […]

محمد کیخایی

محمد کیخایی

۲۷/۰۸/۱۳۹۶ تیم تک رقمیا 0

دکتر محمد کیخایی از مشاورین رشته تجربی دپارتمان مشاوره ای گروه آموزشی تک رقمیا محمد كيخايي رتبه١١ کنکور تجربی ۱۳۹۲ دانشجوی پزشکی علوم پزشکی تهران مشاوره […]