سجاد کرباسچی

سجاد کرباسچی

۱۶/۰۶/۱۳۹۶ تیم تک رقمیا 0

سجاد کرباسچی رتبه ۹ کنکور انسانی ۹۵ دانشجوی روانشناسی دانشگاه تهران مشاور رشته انسانی عضو بنیاد ملی نخبگان عضو دپارتمان مشاوره گروه آموزشی مشاوره ای […]