مهشاد افشارزاده

مهشاد افشارزاده

۱۴/۰۹/۱۳۹۶ تیم تک رقمیا 0

دکتر مهشاد افشارزاده رتبه هشت کشوری کنکور تجربی ۹۵ و مشاور رشته تجربی گروه آموزشی تک رقمیا پشتیبان ویژه سال های ۹۵-۹۶ موسسه قلمچی عضو […]

محمد کیخایی

محمد کیخایی

۲۷/۰۸/۱۳۹۶ تیم تک رقمیا 0

دکتر محمد کیخایی از مشاورین رشته تجربی دپارتمان مشاوره ای گروه آموزشی تک رقمیا محمد كيخايي رتبه١١ کنکور تجربی ۱۳۹۲ دانشجوی پزشکی علوم پزشکی تهران مشاوره […]

ثنا فتاحی

ثنا فتاحی

۲۲/۰۸/۱۳۹۶ تیم تک رقمیا 1

ثنا فتاحی دکتر ثنا فتاحی دانشجوي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران رتبه ٩ منطقهً 2 كنكور تجربي٩٢ و رتبه ٤ منطقه  2 کنکور زبان ٩٢ مشاور رتبه […]

پوریا یاراحمدی

پوریا یاراحمدی

۲۰/۰۶/۱۳۹۶ تیم تک رقمیا 0

دکتر پوریا یاراحمدی رتبه ۳ کشوری کنکور تجربی ۹۲ دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران مشاور رتبه های تک رقمی و دو رقمی سال های اخیر […]

سجاد کرباسچی

سجاد کرباسچی

۱۶/۰۶/۱۳۹۶ تیم تک رقمیا 0

سجاد کرباسچی رتبه ۹ کنکور انسانی ۹۵ دانشجوی روانشناسی دانشگاه تهران مشاور رشته انسانی عضو بنیاد ملی نخبگان عضو دپارتمان مشاوره گروه آموزشی مشاوره ای […]