صفر تا صد زیست

صفر تا صد زیست کنکور

۲۴/۰۷/۱۳۹۶ تیم تک رقمیا 0

مقاله صفر تا صد زیست کنکور از صفر نوشته محمد مهدی قنبری دانشجوی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و فارغ التحصیل مهندسی برق در قسمت قبلی این […]

زیست کنکور چجوری زیست بخونم

زیست کنکور از صفر

۱۲/۰۷/۱۳۹۶ تیم تک رقمیا 0

مقاله زیست کنکور از صفر نوشته محمد مهدی قنبری دانشجوی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و فارغ التحصیل مهندسی برق سلام بچه ها چند سالی میشه […]