هم ارزی

هم ارزی

۲۴/۰۲/۱۳۹۶ تیم تک رقمیا 0

هم ارزی های مورد استفاده در کنکور در تصویر بالا تهیه شده توسط علی محمودیان نکته از مبحث حد و پیوستگی مناسب رشته ریاضی و […]