مشاوره با رتبه های تک رقمی

کنکور: مدیریت این ده ثانیه!

۲۷/۰۳/۱۳۹۵ محمد خوبی 2

درباره‌ی کنکور کم نشنیده‌ایم. مدیریت استرس. بهبود یادگیری. افزایش راندمان. اما واقعیت این است که موفقیت در کنکور نیازمند راهکارهای پیچیده نیست. پیچیده فکر کردن […]