قدرت تلقین

قدرت تلقین

۲۳/۱۱/۱۳۹۶ تیم تک رقمیا 0

با خودتون حرف بزنید و از قدرت تلقین استفاده کنید با خودتون حرف بزنید و از قدرت تلقین استفاده کنید یکی از کارایی که من […]

تحلیل آزمون

تحلیل آزمون

۱۳/۰۷/۱۳۹۶ تیم تک رقمیا 0

بچه هاي عزيز سلام دكتر عليرضا رمضاني هستم و امروز با مبحث مهم و تاثير گزار تحلیل آزمون در خدمتتونم! تحلیل آزمون بلي يا خير!؟ نكته اولي […]