سجاد احمدی

۲۱/۰۳/۱۳۹۵ سجاد احمدی 2

سجاد احمدی رتبه 73 کنکور ریاضی 92 دانشجوی مهندسی برق شریف کسی که در دوران کنکور از تراز زیر 6000 به تراز بالای 8000 کانون […]