هم ارزی

هم ارزی

۲۴/۰۲/۱۳۹۶ تیم تک رقمیا 0

هم ارزی های مورد استفاده در کنکور در تصویر بالا تهیه شده توسط علی محمودیان نکته از مبحث حد و پیوستگی مناسب رشته ریاضی و […]

تفکیک کسر

۱۶/۰۲/۱۳۹۶ تیم تک رقمیا 0

قاعده تفکیک کسر بدون نیاز به تقسیم: در واقع اگر در محاسبات به کسری هموگرافیک یا شبیه هموگرافیک(توضیح میدهم) برخورد کردید و یا توانستید کسری […]