آقای بهنام کریمیان

۱۹/۰۳/۱۳۹۵ بهنام کریمیان 0

 رتبه 146 منطقه2 رشته ادبیات و علوم انسانی سال  92 با درصد عربی 80% دانشجوی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تهران تدریس در دبیرستان فارابی […]