علی محمودیان

علی محمودیان

۱۹/۰۳/۱۳۹۵ تیم تک رقمیا 1

علی محمودیان کسی که ریاضی را در کنکور ۱۰۰ درصد زد. دانشجوی علوم کامپیوتر دانشگاه تهران طراح درس ریاضی رشته تجربی در آزمون های آزمایشی […]