کنکورآباد(قسمت دوم)

کنکورآباد(قسمت دوم)

۱۱/۱۲/۱۳۹۶ تیم تک رقمیا 0

کنکورآباد(قسمت دوم) کنکورآباد(قسمت دوم) با کلیک بر روی این متن می توانید قسمت اول “کنکور آباد” را مشاهده کنید سلام ! کنکورآباد(قسمت دوم) را می […]

ثنا فتاحی

ثنا فتاحی

۲۲/۰۸/۱۳۹۶ تیم تک رقمیا 3

ثنا فتاحی دکتر ثنا فتاحی دانشجوي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران رتبه ٩ منطقهً 2 كنكور تجربي٩٢ و رتبه ٤ منطقه  2 کنکور زبان ٩٢ مشاور رتبه […]