کنکورآباد(قسمت دوم)

کنکورآباد(قسمت دوم)

۱۱/۱۲/۱۳۹۶ تیم تک رقمیا 0

کنکورآباد(قسمت دوم) کنکورآباد(قسمت دوم) با کلیک بر روی این متن می توانید قسمت اول “کنکور آباد” را مشاهده کنید سلام ! کنکورآباد(قسمت دوم) را می […]

محمد کیخایی

محمد کیخایی

۲۷/۰۸/۱۳۹۶ تیم تک رقمیا 0

دکتر محمد کیخایی از مشاورین رشته تجربی دپارتمان مشاوره ای گروه آموزشی تک رقمیا محمد كيخايي رتبه١١ کنکور تجربی ۱۳۹۲ دانشجوی پزشکی علوم پزشکی تهران مشاوره […]