کنکورآباد(قسمت دوم)

کنکورآباد(قسمت دوم)

۱۱/۱۲/۱۳۹۶ تیم تک رقمیا 0

کنکورآباد(قسمت دوم) کنکورآباد(قسمت دوم) با کلیک بر روی این متن می توانید قسمت اول “کنکور آباد” را مشاهده کنید سلام ! کنکورآباد(قسمت دوم) را می […]

تست زنی

چرا تست زنی ؟

۲۶/۰۱/۱۳۹۶ تیم تک رقمیا 0

چرا تست زنی؟ برای موفقیت در آزمون‌های سراسری باید علاوه بر مطالعه‌ی دقیق مطالب درسی، آشنایی با انواع سؤال‌های تستی را نیز بیاموزیم. مسلماً داوطلبانی […]