قدرت تلقین

قدرت تلقین

۲۳/۱۱/۱۳۹۶ تیم تک رقمیا 0

با خودتون حرف بزنید و از قدرت تلقین استفاده کنید با خودتون حرف بزنید و از قدرت تلقین استفاده کنید یکی از کارایی که من […]

علی محمودیان

علی محمودیان

۱۹/۰۳/۱۳۹۵ تیم تک رقمیا 1

علی محمودیان کسی که ریاضی را در کنکور ۱۰۰ درصد زد. دانشجوی علوم کامپیوتر دانشگاه تهران طراح درس ریاضی رشته تجربی در آزمون های آزمایشی […]