آرایه ادبی کنکور

آرایه ادبی کنکور

۲۶/۰۹/۱۳۹۶ تیم تک رقمیا 0

آرایه ادبی کنکور را چگونه بخوانیم؟ کدام منابع بهترند؟ آرایه ادبی کنکور سلام میدونیم یکی از قسمت های مهم ادبیات کنکور قسمت آرایه های ادبی […]

ثنا فتاحی

ثنا فتاحی

۲۲/۰۸/۱۳۹۶ تیم تک رقمیا 3

ثنا فتاحی دکتر ثنا فتاحی دانشجوي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران رتبه ٩ منطقهً 2 كنكور تجربي٩٢ و رتبه ٤ منطقه  2 کنکور زبان ٩٢ مشاور رتبه […]